IN GOD WE TRUS

Bacaan: MAZMUR 10: 1

“Aku sangat menanti-nantikan Tuhan; lalu IA menjenguk kepadaku

dan mendengar teriakku minta tolong.”

Saya pernah naik pesawat (bukan pesawat telpon lho yaa….).

Saya ndak kenal sopir, eh pilotnya, dan ndak kenalan juga. Lha

ngapain, wong sama pramugarinya yang cantik-cantik aja saya

tidak kenalan kok. Tapi walo ndak kenal, saya percayakan sama

pilotnya untuk menerbangkan pesawatnya. Tapi kita semua

kenal ‘kan sama Tuhan? Lho… kenal tidak? Kok meneng wae??

Dengan membaca Alkitab, mendengarkan kotbah membaca

“Sapaan pagi, Seuntai Refleksi” dari Bu Esti, kita akan mengenal

Tuhan. Di dalam hidup ini pasti banyak masalah. Kalo banyak

saweran itu namanya ndangdutan. Kalo lagi ada masalah, jangan

sedih apalagi berprasangka buruk pada Tuhan. Seperti Daud

waktu dalam kesesakan, berteriaklah minta tolong kepada

Tuhan. Doa itu sinyalnya selalu full, tidak pernah ada gangguan,

atau loading, muter-muter lama beud…

Kita itu jemaat kesayangan Tuhan. Uripmu kinekep dening

Yehuwah, manungsa mesthi diem-dieman karo Sing Kagungan.

Panjenengane mesthi ora bakal negakake. Kejaba binerkahan,

pasamuwan kagungaNe mesthi uga keamping-ampingi.

Samubarang iku winengku dening AstaNe Gusti Allah. Wis

precaya wae. Amin.

~EPM