AJIAN JAYA ENDHA

Bacaan: KELUARAN 3: 11

Tetapi Musa berkata kepada Allah: “Siapakah aku ini, maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir?

Musa nganti tomtomen rikala tinimbalan dening Yehuwah dikanggokake ngeterake pasamuwanE saka Mesir. Coba bayangna, umpama, iki mung umpama lho ya, Gusti Yesus (lumantar g’rejaNe) dhodhog-dhodhog lawang ngomahmu (kaya gambar Gusti Yesus dhodhog-dhodhog lawang) ngersakake sliramu kanggo piranti paladosanE ing jagad iki, ngono piye wangsulanmu, Lur?

Apa ya arep alesan sik ndakik-ndakik: “Niki anak kula taksih alit-alit, kula taksih ribet.” Mengko nek anake wis remaja, “Menika anak kula saweg betah perhatian saking kula,” apa, “Niki saweg sibuk ngurusi padamelan…” apa malah nggendring mlayu sipat kuping?

Apa nek sik ilmu jaya endha-ne rada religius “Membuka tali kasutNya pun aku tidak layak…” Yohanes nate ngandika mangkono nanging malah piyambake njut mbaptis Gusti Yesus. Apa ora malah ngawu-awu kuwi, Lur?

Musa uga mangkono, pisanan ora gelem nanging keri-kerine gelem lan malah isa mimpin bangsa Isarel metu saka Mesir. Roh-E Gusti bakal nuntun sapa sing gelem dipilih. Ngerti ta Rakhab (Yusak 2: 1) kang kondang dadi wong wadon mbeling wae kakersakake dadi dalaning berkah kok, ndahiba awake dhewe. Mesti bakal luwih kaagem. Mula gedhekna pangandelmu.

Dadi pasamuwanE Gusti iku aja mung neng g’reja pendhak dina Minggu thok, teneh pinuk! Ya kudu melu paladosan neng g’reja miturut talentane dhewe-dhewe barang. Nek talentane dadi penonton yo wis rapopo. Eh?

Gusti mberkahi kita sadaya.

~EPM